Miłość

Czy nadal szukasz miłości w przydrożnych miejscach?
W zaspokojonych ambicjach i planach?
W relacjach?
W duchowych podróżach?
W zewnętrznych projektach?

Czy nadal szukasz siebie gdziekolwiek?

Czytaj dalej Miłość

Cisza

Każdy wewnętrzny hałas manifestuje sytuacje, które mają ci wskazać kierunek uwagi.

Jeśli cokolwiek nie podoba ci się na zewnątrz, spójrz do środka, zapytaj siebie:
Jakimi myślami tworzę ten świat?
Gdzie inwestuję twórczą energię?
Czy patrzę poprzez miłość na wszystko?
Czy osadzam siebie i innych?
Czy neguje wartość kogokolwiek i czegokolwiek?

Czytaj dalej Cisza